10 ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

1.  ປະເທດວາຕິກັງ ( Vatican ) :   ພົນລະເມືອງ 829 ຄົນ

2. ປະເທດເນົາຣູ ( Nauru ) :        ພົນລະເມືອງ 9,322 ຄົນ

3. ໝູ່ດອນຕູວາລູ ( Tuvalu ) :     ພົນລະເມືອງ 10,472 ຄົນ

4. ໝູ່ດອນປາລາວ ( Palaos ) :     ພົນລະເມືອງ 20,871 ຄົນ

5. ໂມນາໂກ ( Monaco ) :            ພົນລະເມືອງ 30,586 ຄົນ

6. ປະເທດຊັງມາຣິໂນ ( San Marino ) :      ພົນລະເມືອງ 31,716 ຄົນ

7. ປະເທດລິກສະເຕັນສະຕາຍ ( Liechtenstein ) : ພົນລະເມືອງ 35,789 ຄົນ

8. ດອນ ແຊັງກິຕ ແອນ ເນວິສ ( Saint Kitts and Nevis ) : ພົນລະເມືອງ 51,300 ຄົນ

9. ໝູ່ດອນມາກຊານ ( Marshall ) :    ພົນລະເມືອງ 62,000 ຄົນ

10. ດອນໂດມີນິກ ( Dominique ) :   ພົນລະເມືອງ 72,660 ຄົນ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s