MP3 ເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມຫູພິການ

ປະຈຸບັນເຄື່ອງຫຼິ້ນ MP3 ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ແດ່ວ່າ MP3 player ເຫົຼ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມພາກັນຫູໜວກ ເພາະຟັງເພງທີ່ມີເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂະໜາດດັງເກີນໄປ.

ນັກວິຊາການພາກັນອອກມາສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ຄົນສະໄໝນີ້ ຈະພາກັນຫູໜວກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການເປີດເພງສຽງດັງໆ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຢວ ຂອງອາເມລິກາ ລາຍງານວ່າ: ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆແບບເຄື່ອງຟັງເພງ MP3 player ທີ່ຕັ້ງສຽງເອົາໄວ້ດັງ ແລະ ຫູຟັງທີ່ປ້ອງກັນສຽງພາຍນອກລົບກວນໄດ້ ຍິ່ງໜ້າເປັນຫ່ວງ.

ສາດສະດາຈານ ປີເຕີ ຣາບິໂນວິດ ລະບຸວ່າ: ບາງຄົນເປີດເຄື່ອງສຽງດັງ ” ເກືອບຂະໜາດເທົ່າກັບສຽງຂອງລົດ ຫຼື ສຽງຂອງເຄື່ອງບິນອາຍພົ່ນ ” ແລະ ກ່າວອີກວ່າ: ” ສະໄໝກ່ອນ ຜູ້ທີ່ຫູໜວກມັກເປັນຜູ້ທີ່ມີອາຊີບເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສຽງດັງ ຫຼື ໃຊ້ອາວຸດປືນ, ແຕ່ສະໄໝນີ້ແມ່ນໄວໜຸ່ມຈະພາກັນຫູໜວກ ເພາະຟັງເພງທີ່ມີເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂະໜາດດັງຫຼາຍເກີນໄປ.

ໃນເວລາດຽວກັນ ໂທລະສັບມືຖື ກໍມີກົນໄກຂະຫຍາຍສຽງຈົນເກີນກວ່າຈະປະມານຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້.

ສະຖາບັນປ້ອງກັນການຫູໜວກແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດ ເຄີຍລາຍງາຍວ່າ: ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼາຍເຖິງ 2 ໃນ 3 ມັກຈະເປີດຟັງເພງດ້ວຍສຽງດັງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 85 ເດຊີເບວ ຊຶ່ງເປັນລະດັບ ທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຊື່ອວ່າເຮັດໃຫ້ຫູໜວກຖາວອນໄດ້.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s