ກິນ​ຜັກ ຫລຸດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ​ເປັນ​ພະຍາດ​ມະ​ເຮັງ

ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໃນ ປະເທດ ອັງກິດ ພົບວ່າ ໂດຍທົ່ວ ໄປແລ້ວການກິນຜັກມັກມີຄວາມ ສ່ຽງເປັນມະເຮັງຫນ້ອຍກວ່າ ຜູ້ກິນ ຊີ້ນສັດ ແຕ່ພັດມີຄວມສ່ຽງ ເປັນ ພະຍາດມະເຮັງລຳໄສ້ເທົ່າກັັນ ແລະ ເປັນພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ວາລະສານພະຍາດມະເຮັງ ໄດ້ລົງພິມຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂອງນັກວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີ ແລນ ວ່າ ຈາກການຕິດ ຕາມ ການສຶກສາ ກັບຊາຍ-ຍິງ ອັງກິດ ລວມມີ 61.566 ຄົນ ປະກອ ບດ້ວຍຜູ້ກິນ ຊີ້ນສັດ, ຜູ້ກິນປາ ແຕ່ບໍ່ກິນຊີ້ນ ສັດອື່ນໆ ແລະ ຜູ້ກິນແຕ່ຜັກ ໂດຍ ລວມແລ້ວ ຈະມີ ຄົນເປັນ ມະ ເຮັງ 33 ໃນ 100 ຄົນ ເມື່ອແຍກພະ ຍາດມະເຮັງ ພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດ ມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳເຫລືອງ ແລະ ມະເຮັງ ຫລອດເລືອດຫນ້ອຍກວ່າ ຜູ້ ກິນຊີ້ນ ສັດ ເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງເປັນມະ ເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ຊະນິດມັນ ຕິເພິໄມອິໂລມາ ຫນ້ອຍກວ່າ ຜູ້ກິນຊີ້ນສັດ ເຖິງ 3/4. ສ່ວນຜູ້ກິນປາ ບໍ່ພົບວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະ ຍາດມະເຮັງເຫລົ່ານີ້ ຫລຸດລົງ ຫລາຍກວ່າ. ສັນຕິຖານວ່າ ກົນໄກ ບາງຢ່າງເຊັ່ນ ເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຢີນກາຍພັນ ອາດ ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນສັດ ມີສານ ສ້າງມະເຮັງ ຫລືບໍ່ ກໍອາດ ເກີດ ຈາກການທີ່ຜັກມີສານປ້ອງກັນ ພະຍາດມະເຮັງ. ນັກວິໄຈພົບອີກວ່າ ຜູ້ມັກກິນຜັກ ແລະ ກິນປາ ມີ ຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງ ກະ ເພາະອາຫານ ພຽງ 1/3 ຂອງຜູ້ກິນຊີ້ນສັດ ຄາດວ່າ ເປັນເພາະສານອຸນຫະພູມສູງ ຫລາຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສານກໍ່ພະຍາດມະເຮັງ.
ຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ມັກກິນຜັກ ພັດມີຄວາມສ່ຽງ ເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ ບໍ່ຕ່າງຈາກຜູ້ກິນຊີ້ນສັດ ແລະມີ ຄວາມສ່ຽງເປັນ ພະຍາດມະເຮັງ ປາກມົດລູກ 2 ເທົ່າ ຂອງຜູ້ ກິນຊີ້ນສັດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ກິນປາ ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າ ປັດໄຈດ້ານໂພຊະນາການ ອາດ ມີຜົນຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັດ ທີ່ເປັນສາເຫດ ຂອງມະເຮັງ ປາກມົດລູກ. ຢ່າງໃດກໍ ຕາມ ຄະນະວິທະຍາສາດ ຂໍໃຫ້ຢ່າຟ້າວຫາຂໍ້ສະຫລຸບ ຈາກຜົນການສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າ ສະບັບນີ້ ເພາະເປັນພຽງຜົນການສຶກສາດຽວ ຈະຕ້ອງສ້າງການສຶກສາເພີ່ມ ຕື່ມ ແລະ ຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ກິນ ອາຫານໄດ້ສົມດຸນຢູ່ແລ້ວ ຢາຟ້າວ ປ່ຽນ ແປງຮູບແບບ ການກິນອາຫານ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s