ໂດຍໆໆ

ທີ່ຫ້ອງ ປໍ 4 ຄ  ສາວຄູສອນເລື່ອງມາລະຍາດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ

ສາວຄູບອກໃຫ້ ທ້າວ ຈ່ອຍ ລຸກຂຶ້ນແລ້ວບອກວ່າ:

ສາວຄູ:            ຖ້າເວົ້າກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຕອບວ່າ ໂດຍ ເດີ ທ້າວຈ່ອຍຈື່ໄດ້ບໍ?

ທ້າວຈ່ອຍ:       ເອີ່ ສາວຄູ

ສາວຄູ:            ບອກອີກເປັນເທື່ອທີ່ສອງ ທ້າວຈ່ອຍຖ້າເວົ້າກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຕອບວ່າ ໂດຍ ເດີ້ ຈື່ໄດ້ບໍ?

ທ້າວຈ່ອຍ:       ເອີ່ ສາວຄູ

ສາວຄູ:            ບອກເທື່ອທີ່ສາມ ທ້າວຈ່ອຍກະຍັງຕອບວ່າ ເອີ່ ຢູ່

ສາວຄູ:            ໃຈຮ້າຍແຮງ ກະເລີຍຕອບໄປວ່າ ລະສາວຄູບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ບໍ ທ້າວຈ່ອຍ !!!

ທ້າວຈ່ອຍ: ……………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s