ເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີເອົາໄວ້

ລູກໄພ້ : ເບິ່ງດູແມ່ເອີຍ ດຽວນີ້ມັນເກືອບຈະຮອດ 12ໂມງແລ້ວ  ອ້າຍທິດ

ຍັງບໍ່ກັບເຮືອນປານນີ້ ບໍ່ແມ່ນລາວໄປຫາຜູ້ສາວນ້ອຍຢູ່ແຖວໃດລະບຸນີ້?

ແມ່ຍ່າ :ໃຈເຢັນໆລູກ…..! ຢ່າຄິດໃນແງ່ຮ້າຍລູກເອີຍ…ບາງທີ່ມັນເມົາແລ້ວຖືກລົດຕໍາຕາຍ

ຫືຼ ຖືກໂຈນຊີງຊັບເອົາເງີນເດືອນມັນໄປແລ້ວກໍເປັນໄດ້ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີເອົາໄວ້…?

ແມ່ຍ່າ:   ລູກໄພ້ : !!!…!!????? 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s