ບໍ່ໜ້າຈະໄດ້ …… ເລີຍ

ນັກຮຽນ : ອາຈານ  ອາຈານ  ນ້ອງຄິດວ່າ ນ້ອງບໍ່ໜ້າຈະໄດ້ສູນເລີຍ

ອາຈານ : ອາຈານກໍ່ຄິດວ່າຊັ້ນແລະ  ….​   ແຕ່ວ່າທາງໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນຕຳ່ກ່ວາສູນ

ນັກຮຽນ :       ຮ້ວຍ ………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s