ຂ່າວດີ ແລະ ຂ່າວຮ້າຍ

ໝໍ:           ຂ້ອຍມີຂ່າວດີ ແລະ ຂ່າວຮ້າຍຈະມາບອກເຈົ້າຢາກຟັງຂ່າວໃດກ່ອນ

ຄົນເຈັບ:  ເອົາຂ່າວຮ້າຍກ່ອນໝໍ

ໝໍ:            ຂ່າວຮ້າຍຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງຕັດຂາເຈົ້າຖີ້ມ

ຄົນເຈັບ:   ໂອພະເຈົ້າ…ແລ້ວຂ່າວດີລະໝໍ

ໝໍ:             ຄືວ່າຄົນເຈັບຕຽງຖັດໄປເຂົາສົນໃຈຈະຊື້ເກີບເຈົ້າ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s