ກາເຟ

 

ຊາຍ: ຮູ້ບໍ່ເປັນຫຍັງກາເຟມັນຈີ່ງຂົມ?

ຍິງ: ບໍ່ຮູ້

ຊາຍ: ເພາະມັນຖ້າໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງເຮົາມາເຕືມໃຫ້ມັນຫວານ

ຍິງ: ແຫວະ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s