ຄລຕ ເພີ່ມຮຸ້ນໄຟຟ້າອີກ 10% ໃຫ້ຕ່າງປະເທດຮ່ວມເປັນເຈົ້າຂອງ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບແລະຕະຫລາດຫລັກຊັບ ຫລື ຄລຕ ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າຄອງຮຸ້ນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະ ຫາຊົນ ຫລື EDL-Gen ຂຶ້ນອີກ 10 % ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂເປີດປະຕູຕະຫລາດທຶນລາວສູ່ພາຍນອກໃຫ້ກວ້າງເທື່ອລະກ້າວ.

ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຫລັກຊັບ ແລະ ຕະຫລາດຫລັກຊັບສະບັບເລກທີ 255/ນຍ ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວສະບັບເລກທີ 012/ຄລຕ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011 ແລະ ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄລຕຄັ້ງທີ IX ລົງ ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2011.

ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົ້າຖືຄອງຮຸ້ນໃນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນໄດ້ 20% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະຈຸບັນທີ່ມີພຽ ງ10%  ຫລື ປະມານ 173.719.410 ຮຸ້ນຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງຫມົດ 868.597.050 ຮຸ້ນ ແລະ ຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນ 16 ມັງກອນ 2012 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນນັ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດປະເພດບຸກຄົນຖືຄອງໄດ້ບໍ່ເກີນ 1% ແລະ ປະເພດສະຖາບັນ (ສະຖາບັນການການເງິນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ) ສາມາດຖືໄດ້ບໍ່ເກີນ 5% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງຫມົດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕ່າງປະທດເຂົ້າຖືຄອງ.

ແນວໃດກໍ່ດີທ່ານ ເດດພູວັງ  ມູລຣັຕນ໌ ປະທານຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວອະທິບາຍຕໍ່ຂ່າວເສດຖະກິດວ່າ: ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເງື່ອນໄຂຫນຶ່ງໃນການ ເປີດປະຕູຕະຫລາດທຶນລາວສູ່ໂລກພາຍນອກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວນັ້ນກໍ່ສະແດງເຫັນວ່າປະຈຸບັນ ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ມີຄວາມພ້ອມຫລາຍຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຕະຫລາດທຶນລາວ.

ນອກນັ້ນທ່ານ ເດດພູວັງ  ມູລຣັຕນ໌ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ໃນອະນາຄົດຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນອີກຖ້າຫລາຍເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍໂດຍຈະເພີ່ມບໍ່ ສະເພາະພຽງໃນຮຸ້ນບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຈະເພີ່ມທຸກບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຈົດທະບຽນແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍເພື່ອໃຫ້ການແລກປ່ຽນຊື້- ຂາຍຮຸ້ນໃນຕະຫລາດທຶນລາວມີບັນ ຍາກາດຄຶກຄື້ນໂດຍການອະນຸຍາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຂຶ້ນຫລັງຈາກປະກາດໃນເວບໄຊນັກລົງທຶນນອກຫລາຍປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈສູງ.

ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຂອງຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວເຊິ່ງປະຈຸບັນມີ 2 ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຈົດບຽນແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ແລະ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນຕະຫລາດທຶນລາວແມ່ນມີຜົນສຳເລັດຂັ້ນພື້ນຖານປະລິມານການແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ 163.052 ຮຸ້ນຕໍ່ວັນສະເລ່ຍດັດຊະນີລະດັບ 1.132,45.

ສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນເກີດຈາກສະພາບເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ທົ່ວໂລກແມ່ນຍັງຫຍຸ້ງຍາກແລະຕະຫລາດຫລັກຊັບເອງກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເອົາເຄື່ອງມືທີ່ເປັນໄມ້ງັດ ເພື່ອດຶງດູດ ການລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ຈາກຕ່າງປະເທດມານຳໃຊ້ ແລະ ໃນປີນີ້ກໍ່ຄາດວ່າຈະເລ່ງເພີ່ມໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃຫມ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 3 ບໍລິສັດ, ຫວັງວ່າຈະເພີ່ມບັນຍາກາດໃນຕະຫລາດ ທຶນລາວໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມທ່ານ ເດດພູວັງ ມູລຣັຕນ໌ ກ່າວ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s